На чиєму боці правда, або чому кредитний договір можна визнавати недійсним

17.09.2016

На чиєму боці правда, або чому кредитний договір можна визнавати недійсним

Протягом останніх двох років завдяки роботі судових експертів вдалося встановити практику, відповідно до якої кредитні договори можуть бути визнані недійсними. Ситуація виявляється значно простішою, ніж здається на перший погляд. Адже дуже часто при укладанні кредитного договору банк порушує умови кредиту, що в майбутньому дає підстави визнати такий договір недійсним.

Законодавством України чітко прописані умови надання кредиту. Зокрема, перед укладанням кредитного договору банк зобов'язаний надати споживачу інформацію про сукупну вартість кредиту та умови його погашення. Таким чином, споживач має отримати інформацію не лише про суму можливого кредиту, а й відсоткову ставку за користування кредитом, сплату страховки чи інших фінансових зобов'язань щодо кредиту. Усі ці складові мають бути розписані у вигляді графіків на кредитний період згідно умов погашення: місяць, квартал, півріччя, рік.

Так, відповідно до підпункту «д» пункту 2 частини другої статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» (далі – Закон) перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов'язаний повідомити споживача у письмовій формі про орієнтовну сукупну вартість кредиту з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг, пов'язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту. У разі ненадання зазначеної інформації суб'єкт господарювання, який повинен її надати, несе відповідальність, встановлену статтями 15 і 23 цього Закону. Аналізуючи норму статті 18 цього Закону, можна дійти висновку, що умови договору кваліфікуються як несправедливі, якщо вони, по-перше, порушують принцип добросовісності (пункт 6 частини першої статті 3, частина третя статті 509 ЦК України); по-друге, призводять до істотного дисбалансу договірних прав та обов’язків сторін; по-третє, завдають шкоди споживачеві. Таким чином, на цій підставі умови кредитного договору визнаються несправедливими вцілому; такими, що суперечать принципу добросовісності, що є наслідком істотного дисбалансу договірних прав і обов'язків на погіршення становища споживача, та є підставою для визнання таких договорів недійсними.

Судовий експерт Артем розповідає, що в КНСЕУ за рік проводиться близько 800 судово-економічних експертиз щодо кредитних спорів. Зараз у провадженні знаходиться близько 170 справ. Судова практика щодо визнання кредитних договорів недійсними на сьогодні є доволі успішною. Одним із останніх яскравих прикладів можна навести Ухвалу Колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 травня 2016 року у цивільній справі №667/3659/15-ц.

Підставою для формування позитивної практики у визнанні кредитних договорів недійсними в більшості випадків слугує суперечність кредитного договору українському законодавству. Банки порушують Постанову НБУ № 168 (пп. 2.1, 3.1-3.4) та Закон "Про захист прав споживачів" (частини 2, 4 статті 11). Тому судовий експерт радить перед укладанням кредитного договору переконатися в тому, що всі фінансові зобов'язання в ньому виписані на весь період дії такого договору у вигляді графіку платежів з розбивкою на періоди оплати. Саме таким чином споживач (клієнт) має шанс застрахувати себе від можливих змін умов сплати щомісячних платежів та змін відсоткової ставки, які підтекстом можуть бути прописані в договорі. В разі встановлення дискримінаційних стосовно споживача правил зміни відсоткової ставки необхідно звертатися в суд і визнавати договір недійсним.

Судовий експерт відзначає, що в цивілізованих країнах банківська система живе за рахунок видачі кредитів, які надаються прозоро під низькі відсотки та на вигідних умовах для споживача. Для формування такої позитивної практики в Україні необхідно, насамперед, повернути довіру до банківської системи. І можливо це досягнути лише в двох випадках: високої гарантії з боку банку збереження фінансів клієнта на вигідних умовах та чесне виконання умов кредитного договору.

інші новини >


Top