Експертиза в галузі літакобудування — фаховість роботи приватних експертів підтверджена в судах

08.05.2019

Експертиза в галузі літакобудування — фаховість роботи приватних експертів підтверджена в судах

Постановою Верховного суду України від 28.11.2018 року у справі №910/24853/13 колегія суддів оцінила якісну роботу судового експерта-економіста, залученого фахівця та організаційної роботи недержавної установи в такій вузькій галузі як літакобудування. В таких ситуаціях державні експертні установи часто відмовляються від проведення такого рівня складних комплексних експертиз. Так, під час попереднього призначення цієї експертизи всі державні експертні установи відмовились від її проведення, посилаючись на відсутність фахівців вузького профілю, - відзначила керуючий партнер КНСЕУ Наталія Баб'як.

Зазвичай при проведенні комплексних експертиз серед найбільших викликів для будь-якої експертної установи постає питання пошуку вузькопрофільних фахівців, адже в таких випадках саме на підставі ґрунтовних знань фахівця судовий експерт має змогу надати відповіді на поставлені експерту питання.

В нашому випадку під час проведення комплексної експертизи як судовим експертом, так і фахівцем та співробітниками установи було здійснено величезний обсяг роботи та процесуальних дій на етапі від пошуку, залучення, погодження, проходження процесу дослідження, до завершального етапу випуску Висновку експерта за результатами проведення комплексної експертизи.

І як результат цієї успішної колаборації – найвища професійна оцінка з боку шановної колегії суддів та прийняття рішення Верховного суду на підставі наданого Висновку експерта, який з процесуальної точки зору було належним чином оцінено як доказ.

Так, в Постанові Верховного суду України від 28.11.2018 року у справі №910/24853/13 зазначається:

«Між тим, Верховний суд констатує, що судами попередніх інстанцій було належним чином досліджено та оцінено як доказ висновок судового експерта № 2267 від 10.07.2017р., який складений по результатам проведення судового інженерно-технічного дослідження. Згідно висновку судового експерта отримані від Позивача авансові кошти були витрачені Відповідачем на розширення фронту робіт з будівництва літаків, а саме: підготовку виробництва для виконання подальших робіт із складання (будівництва) літаків, проектування та виготовлення технологічної оснастки. Експертом встановлено, що без виконання Відповідачем підготовки виробництво та підготовчих робіт згідно графіку будівництва літаків, який є невід’ємною частиною Контракту, а саме: виготовлення спеціального оснащення , впровадження у виробництво конструкторської документації, виготовлення інструмента тощо, будівництво літаків за Контрактом є неможливим (том справи 4 аркуш 71)».

Суд апеляційної інстанції, посилаючись на Висновок комплексної експертизи, який міститься в матеріалах справи, зазначив, що сума 111,885 млн. грн. саме як заборгованість Відповідача перед Позивачем за неналежне виконання умов контракту не підтверджується документально за результатами перевірок, які здійснені відповідними Державними органами.

На підставі експертних висновків апеляційний суд також встановив, що будівництво літаків Ан-70 за Державним контрактом з оборонного замовлення та закупівлі озброєння та військової техніки № 07-01 від 02.04.2001 р. без виконання Відповідачем підготовчих робіт (виготовлення спеціального оснащення, впровадження в виробництво конструкторської документації, виготовлення оснащення і інструмента тощо) було неможливим, оскільки згідно з ДСТУ 3278-95 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення», Розділ 6 «Стадії життєвого циклу продукції та види робіт», зазначені «підготовчі роботи» відносяться до п.6.21 «Підготовлення виробництва».

Суд апеляційної інстанції зазначив, що стосовно літаків Ан-70 виконання робіт з підготовлення виробництва є обов’язковим і регламентовано ГОСТ В 15.301-80 «Система разработки и постановки на производство военной продукции. Постановка на производство изделий. Основные положения», Раздел 2. «Подготовка производства». За таких обставин, апеляційний суд дійшов до висновку, що Відповідач виконав роботи (з врахуванням сировини, матеріалів та покупних комплектуючих виробів) за контрактом на суму оплаченої Міністерством оборони України попередньої оплати в розмірі 331 443 310,10 грн.

І наостанок хочеться сказати, що робота судового експерта та експертної установи – складний та важкий процес співпраці та, на перший погляд, дрібних, але не менш важливих організаційних моментів. І тим приємнішим є результат, коли важка спільна праця установи, експерта та фахівця оцінюється судами вищих інстанцій та допомагає у вирішенні складних та заплутаних судових процесів, які потребують залучення фахівців вузького профілю та які зазвичай не можуть бути розв’язані експертами державних судово-експертних установ.

інші новини >


Top