Медіація як інструмент вирішення податкових спорів

17.11.2016

Медіація як інструмент вирішення податкових спорів

Сьогодні вже ні в кого не виникає сумнівів, що медіація є одним з найкращих інструментів вирішення спорів. Про сучасні методи вирішення спорів та медіацію в податковій сфері читайте в матеріалі податкового консультанта КНСЕУ Олександра Семенюка.

 

Сучасні методи вирішення спорів.

 

Перш ніж підійти до поясненя, чому медіація на сьогодні найдієвіший інструмент вирішення спорів, пропоную згадати загальні методи вирішення спорів і конфліктів. Їх є три — сила, право та інтереси.

 

1) Підхід з позиції сили. Цей підхід передбачає, що одна або декілька сторін спору пригнічується за рахунок іншої в силі (фізичній силі, чисельній перевазі). Цей підхід дає швидке вирішення проблеми та забезпечує досягнення результату. Але цей підхід має істотні недоліки, адже,

- по-перше, порушує відносини і породжує бажання помститися;

- по-друге, вимагає багато ресурсів (не тільки фізичних, а й емоційних);

- по-третє, провокує застосування нечесних способів боротьби;

- нарешті, метод прийнятний лише в екстремальних ситуаціях при високій значущості результату і незначущості відносин.

 

2) Підхід з позиції права. В основному зустрічається при застосуванні процесуального права. Підхід з позиції права:

- забезпечує рівність сторін перед законом;

- є більш справедливим і передбачуваним;

- може бути використаний, якщо спірна ситуація явно підпадає під юридичні норми, а інші способи її вирішення неефективні.

Основним недоліком цього підходу є утворення проблем в ситуаціях, коли важливо зберегти в майбутньому доброзичливі відносини; у випадках, коли відсутня судова практика та чіткі правові норми.

 

3) Підхід з позиції інтересів. Для того, щоб вирішити суперечку, сторони намагаються визначити підстави виникнення спору та, за можливістю, задовольнити інтереси, які були порушені. Цей підхід передбачає:

- орієнтування на порозуміння;

- дозволяє використовувати різні стилі ведення переговорів: або переговори на рівні позицій (позиційний торг) з використанням стратегії «виграш-програш», або переговори на рівні принципових інтересів (інтегративні переговори) з використанням стратегії «виграш-виграш»;

- полегшує вирішення спору на основі переговорів;

- забезпечує досягнення сторонами спору взаємоприйнятної угоди.

 

В сучасному світі існує практика застосування альтернативних форм вирішення правових конфліктів (Alternative Dispute Resolution, ADR). Вони виступають як альтернатива по відношенню до офіційного правосуддя, до судової системи держави.

 

Серед основних альтернативних форм вирішення конфліктів виділяють наступні:

переговори (negotiation) – врегулювання спору безпосередньо сторонами без участі інших осіб;

посередництво (mediation) – врегулювання спору за допомогою незалежного, нейтрального посередника, який сприяє сторонам в досягненні угоди;

третейський суд (arbitration) – вирішення суперечки за допомогою незалежної, нейтральної особи – арбітра (або групи арбітрів), який уповноважений винести обов’язкове для сторін рішення.

 

На практиці не існує прийняття одного з типу рішень в чистому вигляді. В основному зустрічаються комбіновані форми прийняття рішень, серед якої можна виділити незалежну експертизу – встановлення фактичних обставин справи (neutral expert fact-finding) – процедура досягнення сторонами угоди на основі висновку кваліфікованого фахівця, що вивчав справу.

 

Податкові спори: статистика та реалії.

Як відомо, основною проблемою під час проведенні податкової перевірки є зазвичай необгрунтоване донарахування податків та штрафних санкцій з боку фіскальних органів. Так, за статистикою в 2013 році при 38024 перевірках державними органами було донараховано податків та штрафних санкцій на суму 7 млрд. 191 млн. грн. В 2014 році при 33613 перевірках було донараховано майже 8 млрд. грн. З них було оскаржено в адміністративному порядку: в 2013 році – 91,9%, і в 2014 році – 97,5%. За результатами адміністративного оскарження відповідно було оскаржено в 2013 році 12,2% перевірок, в 2014 році – 13,9%. На стадії судового розгляду було оскаржено 57,2% та 47,4% відповідно.

 

При цьому у 2013 році 17,5 тис. судових позовів принесли в дохід бюджету 1% від суми податкових надходжень. В 2014 році 13,4 тис. позовів – 0,3%. В 1 кварталі 2015 року 2,8 тис. позовів – 0,3%. В розрахунку на один поданий позов сума отриманих до бюджету надходжень склала: 2013 – 159,0 тис. грн.; 2014 – 55,7 тис. грн.; 2015 – 32,8 тис. грн.

 

Тобто ефективність податкових спорів з боку фіскальної служби є вкрай низькою. На тлі колосальної кількості перевірок в ході судових спорів держава отримує вкрай низькі надходження, а підприємства – вкрай велике адміністративне та судово-процесуальне навантаження та відволікання значних ресурсів під захисту своїх інтересів в судовому процесі. Очевидним є той факт, що вирішення податкових спорів потребує альтернативного вирішення.

 

Досудова медіація – альтернатива адміністративному оскарженню в податкових спорах.

Одним із інструментів досудового вирішення податкових спорів може стати досудова медіація, яка має позитивні наслідки як для держави, так і для платників податків:

- для держави – збільшення сплати донарахованих податків без оскарження. Як наслідок – збільшення надходжень до бюджету та скорочення часу від прийняття рішення до надходжень до бюджету;

- для платників податків – зменшення кількості адміністративних оскаржень та судових спорів. Як наслідок – економія часу та ресурсів платників податків.

Проект Закону про медіацію №3665 від 17.12.2015р., прийнятий Верховною Радою України 03.11.2016 р. в першому читанні, містить основні положення про медіацію, розкриває процес медіації, визначає на законодавчому рівні статус медіатора та основні вимоги до цієї діяльності.

 

Впровадження медіації в податковій сфері.

Медіація в податкових відносинах може бути впроваджена в спорах, що найчастіше виникають між податковими органами та платниками податків:

в спорах з приводу фактів та обставин (щодо реальності вчинених операцій, місцезнаходження майна тощо);

в спорах щодо неоднакового тлумачення окремих правових норм;

в спорах, в яких платник податків посилається на допущені податковим органом процесуальні порушення.

 

Процедура медіації в податковій сфері полягає в проведенні переговорного процесу між платником податків та контролюючим органом, що проводиться при сприянні незалежної особи (медіатора) з метою врегулювання спору шляхом досягнення угоди щодо податкових зобов’язань. Тобто вона передбачає досудове узгодження податкових зобов’язань.

 

Важливою передумовою для імплементації інституту медіації в податкових спорах має стати добровільність та можливість її застосування на всіх етапах:

- від попереднього етапу до подання податкової декларації (тобто попереднє погодження спірних питань при заповненні декларації);

- в процесі податкової перевірки до підписання Акту перевірки;

- після отримання Акту перевірки, але до винесення податкового повідомлення-рішення (ППР).

 

Медіація має бути:

1) достатньо зручною та відносно дешевою з точки зору часу та матеріальних ресурсів процедурою. Адже не є секретом той факт, що часто представники малого бізнесу фактично не в змозі оскаржити рішення податкових органів з огляду на дуже високі судові витрати та вимушені погоджуватись з необґрунтованими донарахуваннями контролюючих органів;

2) процедура медіації має здійснюватись на рівні місцевих територіальних органів, адже на практиці для більшості платників податків навіть адміністративне оскарження на рівні області та потім на рівні столиці є вкрай незручною та доволі витратною процедурою;

3) доволі регламентованим процесом в часовому плані. Адже медіація як процес не може бути безкінечною – вона повинна мати розумні терміни проведення (наприклад, строк в 30 днів – на рівні строку адміністративного оскарження).

 

Післямова.

Світова практика показує, що впровадження медіації в податкову сферу значно спрощує адміністрування податкової сфери та знижує тиск на бізнес і мінімізує корупційні ризики. Від впровадження цієї процедури у виграші залишаються обидві сторони – як держава, так і платники податків. 

інші новини >


Top