Детектор брехні розкаже про чиновників все

09.01.2017

Детектор брехні розкаже про чиновників все

Проходження поліграфу стає обов'язковим для певних категорій посад, і допустимим за згодою особи. Тому чисельно запитів на проведення психофізіологічного дослідження стає більше. Тому виникає питання з підготовкою кадрів. Про те, хто проходитиме поліграф і чи достатньо в Україні спеціалістів-поліграфологів — читайте в матеріалі поліграфолога Мар'яни Цивінської.

 

На сьогодні спостерігається все більша зацікавленість до використання нетрадиційних методів дослідження, таких як детекція брехні або використання комп’ютерного поліграфа в рамках досудового розслідування або судового провадження. Використовується поліграф як додатковий доказ, що дозволяє з’ясувати інформацію, за допомогою якої можна підтвердити або спростувати причетність конкретної особи до певних злочинних дій. Існує дві форми залучення спеціаліста-поліграфолога. Перша - для проведення тестування в рамках розслідуваної події з метою отримання орієнтувальної інформації, перевірки її правдивості, повноти та джерела інформування тощо. Друга - проведення повноцінного експертного психофізіологічного дослідження у формі експертизи.

 

Проведення таких судових експертиз на загальних засадах передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України, а також Законом України “Про судову експертизу”, де на основі статті №7, фахівці з відповідної галузі знань можуть залучатися в якості експерта. Отримані результати оформляються експертом у вигляді експертизи відповідно до вимог «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень». Такі опитування, так само як і експертизи, можуть проводитися тільки за наявності письмової згоди особи, яка проходитиме психофізіологічне тестування. Однак відмова від опитування не є підставою для визнання даної особи винною у вчиненні кримінально-караного діяння.

 

Популяризація поліграфа також пов'язана з тим, що його все частіше застосовують у державних установах для добору кадрів, під час зарахування на службу. Так, зокрема, законодавчо врегульовано використання поліграфів у процесі професійно-психологічного відбору кандидатів на службу і навчання, під час кадрових перевірок та проведення службових розслідувань персоналом органів внутрішніх справ України («Інструкція щодо застосування комп'ютерних поліграфів у роботі з персоналом органів внутрішніх справ України» № 1373/9972 від 27 жовтня 2004 року). Такі скринінгові перевірки, згідно пункту 1.6. вищевказаної Інструкції, проводяться з метою підвищення ефективності діяльності органів і підрозділів, психологічної надійності, зміцнення дисципліни і законності, запобігання негативним явищам серед особового складу, що дає можливість правильного формулювання пропозицій щодо необхідності та конкретних напрямків подальшої роботи з кандидатами на службу та діючими працівниками підрозділів ОВС.

 

Аналогічне нормативно врегульоване підґрунтя має використання поліграфа у скринінгових (кадрових) перевірках працівників Міністерства доходів і зборів України, де метою проведення опитування є отримання ймовірної та орієнтувальної інформації, яку іншим шляхом отримати неможливо, для її використання в діяльності щодо попередження та виявлення корупційних та інших протиправних дій з боку працівників, гарантування їх безпеки та захисту від незаконних посягань, пов’язаних із виконанням службових обов’язків, зняття з них безпідставних звинувачень або підозр («Інструкція щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України» № 1748/24280 від 11 жовтня 2013р.).

 

Для виконання завдання щодо забезпечення кадрової безпеки при підготовці та прийнятті кадрових рішень у структурних підрозділах Міністерства оборони України та Збройних Силах України створено цілий відділ, що діє на підставі Інструкції №477/26922 затвердженої 29 квітня 2015 року. Відповідні фахівці працюватимуть і в Державному бюро розслідувань. Основним завданням спеціалістів-поліграфологів підрозділів внутрішнього контролю ДБР буде виявлення можливих правопорушень, вчинених особою, яка проходить службу, або таких правопорушень вчинених в минулому кандидатом на службу. Проведення такого психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа повинне проводитись не менше одного разу на рік для діючих працівників ДБР. Проходження тестування під час вступу до Державного бюро розслідування є обов’язковою умовою і є підставою для відмови в подальшому розгляді кандидата (ст. 26 Закону про Державне бюро розслідувань). Водночас, виявлені під час психофізіологічного тестування правопорушення не є підставою для ініціювання кримінального чи адміністративного провадження.

 

Тепер постає питання звідки взяти кваліфікованого спеціаліста. На сьогодні багато різних шкіл та окремих поліграфологів пропонують свої послуги щодо навчання роботи із поліграфом. Однак для фахівця державної структури, необхідні документи державного зразка. Поки єдиним державним закладом, що надає такого виду документи, є Львівський державний університет внутрішніх справ, де навчання базується на неоціненному досвіді не лише українських спеціалістів, а й відомих закордонних фахівців, що навчають використовувати поліграф під час проведення розслідувань, а також у роботі з кадрами.

 

інші новини >


Top