Визнання кредитних договорів недійсними

19.08.2016

Визнання кредитних договорів недійсними
Реєстр судових рішень містить чимало прикладів позитивної практики щодо визнання кредитних договорів недійсними. Так, Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22 жовтня 2014 р. прямо зазначається, що в зв'язку з порушенням п. 2 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів», зокрема, відсутністю повідомлення споживача про орієнтовну сукупну вартість кредиту, "апеляційний суд дійшов правильного висновку про те, що умови кредитного договору є несправедливими в цілому, суперечать принципу добросовісності, що є наслідком істотного дисбалансу договірних прав і обов'язків на погіршення становища споживача, що є підставою для визнання такого договору недійсним та, відповідно як наслідок, визнання недійсними договору поруки та договору іпотеки, оскільки ці договори є похідними від головного".

Не менш позитивною є Ухвала Колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 травня 2016 року у цивільній справі №667/3659/15-ц. Колегія суддів погодилася із рішенням судів попередніх інстанцій, в яких було зазначено, що "згідно з висновком експертизи від 05 травня 2015 року № 90 кредитний договір від 19 травня 2008 року № 0068/08/11/СL не відповідає вимогам чинного законодавства в частині надання банком інформації позичальнику про сукупну вартість кредиту, де вказана щомісячна сума погашення кредитних коштів та сума процентів відповідно до фактично отриманої суми кредиту". Таким чином, Колегія суддів доходить висновку, що "продавець (виконавець, виробник) не повинен включати в договори зі споживачем умови, які є несправедливими. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача. Якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінене або визнане недійсним. Положення, що було визнане недійсним, вважається таким з моменту укладення договору".
інші новини >


Top